Polityka zwrotów

Polityka zwrotów sklepu inspektornabudowie.pl

Zakup poradnika e-Book “Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków od A do Z”

I Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie na adres e-mail Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail biuro@inspektornabudowie.pl lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klient-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

  II Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

  1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w okresie 2 lat od momentu wydania Pliku w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
  2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
  3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   a) imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
   b) nazwę zakupionego Produktu,
   c) opis reklamacji,
   d) datę ujawnienia się wady Produktu,
   e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
  6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
  7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

  Potrzebujesz pomocy?

  Skontaktuj się z nami poprzez e-mail biuro@inspektornabudowie.pl lub sklep@inspektornabudowie.pl

  Ola i Rafał Kujawa